Jump to Navigation

Padancha Gatha - Day wise Dhooparti

रविवार

॥ आरती १ ॥

श्री गणेशाय नम: ॥ श्रीमोरया आदि अवतार तुझा अकळू कऱ्हे पाठारीं ब्रह्मकमंडलु गंगा ॥ रहिवास तये तीरी ॥ स्नान पै केलिया हो ॥ पापताप निवारी मोरया- दर्शन ॥ देवा मोरया- दर्शन ॥ जन्म मरण पै दूरी जयदेवा मोरेश्वरा ॥१॥ जय मंगलमूर्ती आरती चरणकमळा ॥ ओवाळू प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्वरा ॥ ध्रु० ॥ अहो सुंदर मस्तकीं हो ॥ मुकुट दिसे साजिरा विशाळ कर्णव्दये ॥ कुंडले मनोहर त्रिपुंड्र टिळक भाळीं ॥ अक्षता तेजस्वर प्रसन्न मुखकमल ॥ देवा प्रसन्न मुखकमल ॥ मस्तकीं दूर्वांकुर जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥ जय मं० ॥२॥ अहो नयने निर्मळ हो ॥ अति भोवया सुरेख एकदंत शोभताहे ॥ जडिली रत्‍नें माणिक बरवी सोंड सरळ ॥ दिसती अलौकिक तांबुल शोभे मुखी ॥ देवा तांबुल शोभे मुखी ॥ अधर रंग सुरेख जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥३॥ चतुर्भुजमंडित हो शोभती आयुधें करीं ॥ परशु कमळ अंकुश हो मोदक पात्रभरी ॥ अमृत फळ नागर सोंड शोभे तयावरी ॥ मूषक वाहन तुझे ॥ देवा मूषक वाहन तुझे ॥ लाडू भक्षण करी ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥४॥ नवरत्‍न कठीं माळ ॥ यज्ञोपवीत सोज्वळ ताइत मिरवतसे ॥ तेज ढाळ निर्मळ जाई जुई नाग चाफे ॥ पुष्पहार परिमळ चंदन कस्तुरी हो ॥ देवा चंदन कस्तुरी हो ॥ उटी घेऊन परिमळ ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥५॥ अहो प्रसन्न दिसे दोंद ॥ तयावरी नागबंध सर्वांगि सेंदुर हो ॥ वरि मिरवे सुगंध नाभिमंडळ सुरेख ॥ विद्दा करिती आनंद कटिसूत्र शोभताहे ॥ देवा कटिसूत्र शोभताहे ॥ मेखळा कटिबंध ॥ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं ० ॥६॥ सुकुमार जानु जंघा पवित्र चरण- कमळ वर्तुळाकार घोटी ॥ टाचा दिसे सोज्वळ पाउले काय १ वर्णू ॥ अंगुलिका सरळ नखि चंद्र मिरवतसे ॥ देवा नखि चंद्र मिरवतसे ॥ भ्रमर घेती परिमळ जयदेवा मोरेश्‍वरा जय मं० ॥७॥ अहो चरणी तोडर वाकि ॥ अदुंनाद साजिरा रत्‍नसिंहासनि हो ॥ ओवाळू विघ्नहरा देईल भुक्ति मुक्ति चुकतील येरझारा ॥ गोसावी दास तुझा ॥ मोरया गोसावी दास तुझा ॥ ओवाळू विघ्नहरा जयदेवा मोरेश्वरा ॥ जय मंगलमूर्तीआरती चरण-कमळा ॥ ओवाळूं प्राणज्योति जयदेवा मोरेश्‍वरा ॥८॥
१ कुंकुवर्णे

रविवार

॥ आरती ३ ॥

मंगलमूर्तिराजा नमियेला देव मनोमय एकचित्ते ॥ ऐसा धरुनिया भाव मोरया प्रसिध्द हा ॥ त्रयलोकींचा राव पुरवितो मनकामना ॥ कैवल्य-उपाव जय देवा विघ्नराजा ॥१॥ नमो गौरीआत्मजा आरती ओवाळीन ॥ पावे चिंतिल्या काजा जय देवा विघ्नराजा ॥ध्रु०॥ अहो एकदा जाऊ यात्रे ॥ एकदंत हा पाहू येउनि मयुरपुरी ॥ अहो येऊनि ब्रह्मादिक ॥ हरिहर हा राहे येउनि नाही जाणे ॥ येथे धरिला ठाव ॥ जय० ॥२॥ अहो ॠध्दिसिध्दि फळदायक ॥ देवा तूचि गा होसी रक्षुनी चरणाप्रती ॥ भय नाही तयासी रौरव कुंभीपाकी ॥ भुक्ति मुक्ति तयसी रक्षूनि शरणागता ॥ विघ्नराज तू होसी ॥जय०॥३॥ अहो चिंतिल्या चिंतमणी फळ इच्छिलें देती चौव्दारी कष्ट१ करीती ॥ एक कामना ध्याती चहुं युगी तूचि देवा ॥ आदि वेदशास्त्रासि चतुर्मुखी वर्णी ब्रह्मा ॥ कामधेनु आमुचि ॥जय० ॥४॥ अहो तरुण वृध्द बाळ महाद्वारी धावता तत्काळ सिध्दी त्यासी ॥ भक्तवत्सल होसी तारक पूर्ण ब्रह्म ॥ दृष्टि पाहे तूं आतां त्रयलोकी तुचि देवा ॥ कल्पवृक्ष तू दाता ॥जय० ॥५॥ अहो मोरया दास तुझा विप्र कुळीं उत्तम मानसी नामे तुझे ॥ तया पावले वर्म म्हणुनी या विश्‍व मुखी ॥ पूर्ण पाहता ब्रह्म महाराज देव धन्य ॥ नाही जाणता नेम ॥ जयदेवा० ॥६॥
१ खेंटा

रविवार

॥ पद १ ॥

प्रथम आरंभी ध्यातो चिंतामणि देव ॥ रहिवास मूळ गंगे ॥ कैसा सभवता हा वेढा ॥ जळचरे उल्हास देती ॥ मुक्ति द्यावया रहिवास ॥ जय जय विघ्नराजा ॥१॥ उग्र रूप रे स्वामी तुझे अरण्यात वास तुझा नाम चिंतामणि देव जय ॥ध्रु.॥ अहो सभवती तीर्थे भारीऽ ॥ पूर्वभागी रे सिद्धेश्वर प्रकट झाली भागीरथी ॥ तीर्थे काय रे वर्णू आता ब्रह्महत्या निरसती ॥ जय ॥२॥ अहो दक्षिण भागीं मोहनमायाऽ माता कृपाळू (दयाळू) जननी ॥ समस्ता मोक्ष देती ॥ रहिवास रे देवापाशीं ॥ जय ॥३॥ अहो पश्‍चिम भागी तीर्थ थोरऽ ॥ जग ध्याती रे मोहनमाया ॥ समस्ता सिद्धी देती ॥ प्रकट झाली रे मोरेश्‍वरी ॥ काय वर्णूं उत्तर भागी ॥ जननी (माता) खेळती कल्लोळी ॥ माता ते मोहनमाया ॥ समागमे रे ब्रह्मचारी सकळिक मिळोनिया ॥ ध्यातो चिंतामणी देव आरती उजळोनी ॥ छंदे नाच रे (आनंदे नाचे) गौरीबाळ मोरया गोसाव्याने ॥ चरण (पाय) धरिले देवाचे ॥ नुपेक्षिया भक्तालागी ॥ अहो जय जय जय विघ्नराजा ॥४॥

(चिंचवडला पहिल्या द्वारयात्रेतून परतताना आणि बहुतेक मोठ्‍या धुपारत्यांना या पदाने सुरवात करावी.)

रविवार

॥ पद ३ ॥

ब्रम्हकमंडलू गंगा ॥ पवित्र पावन जगा ॥ तटी दक्षिणभागा मोरेश्वर ॥ जो पठिजे पुराणी ॥ आदि चिंतामणी तो पाहूं लोचनी धरणीवरी बाप ॥१॥ चला चला हो जाऊं ॥ मोरया पाहू ॥ अहो इच्छिले फळ देईल देव ॥ध्रु० भाद्रपद शुध्द चतुर्थीसी पोहा मिळाला यात्रेसी ॥ मोरया धरूनि मानसी गर्जताती ॥ करुनि भीमकुंडी स्नान ॥ निर्मळ होऊन मन ॥ देवदर्शना मग येती बाप ॥२॥ प्रथमता गवराई जननी ॥ तेथे वंदुनी आदिस्थानी ॥ मग प्रवेश भुवनी भैरवदेवा ॥ यथाशक्ति सेवा ॥ कुंभजासंभवा ॥ नमन देवराया ॥ तुज केले बाप ॥३॥ मग भीतरी प्रवेशती ॥ मंगल मूर्ति देखती ॥ अहो दंडवत१ जाती लोटांगणीं ॥ षोडश उपचारें पूजा ॥ करुनि विघ्नराजा ॥ आरंभ द्वाराचा तेथुनियां बाप ॥४॥ पूर्व द्वारासी जातां ॥ तेथें मांजराई माता ॥ अहो तिची पूजा करिता वेळो नलगे ॥ बरवी ते मोहनमाया ॥ पूजा करुनि पाया ॥ सवेंचि देवराया ॥ जवळी येती बाप ॥५॥ दक्षिण द्वारासी जातां ॥ तेथें आसराई माता ॥ अहो तिची पूजा करितां वेळो नलगे ॥ बरवी दीनदक्षा ॥ भक्ति करुन लक्षा ॥ सवेचिं कल्पवृक्षा ॥ जवळी येती बाप ॥६॥ पश्चिम द्वारासी जातां ॥ तेथें वोझराई माता ॥ अहो तेथे पंडुसुता श्रम हरला ॥ बरवी ते गिरिजा ॥ चरण करुनि पूजा ॥ सवेंचि विघ्नराजा ॥ जवळी येती बाप ॥७॥ पावतां उत्तरद्वार ॥ तेथे वेदमाता मनोहर ॥ अहो मुक्ताईची थोर करिती पूजा ॥ उल्हास होय जीवा ॥ तेथून घेती धांवा ॥ त्या होय विसावा ॥ मोरेश्वरी बाप ॥८॥ ऐसा अस्त न होता गभस्ती ॥ जे चारी द्वारें करिती ॥ अहो तें फळ पावती अभिलाषीचे ॥ मोरया गोसावी म्हणे ॥ मज आली प्रचीती ॥ म्हणुनि तुम्हाप्रति सांगतसे बाप ॥९॥ चला चला हो० ॥

१. दवडती

रविवार

॥ पद ४ ॥

मज सुख पावलें हो ॥ मज सुख पावलें हो ॥ मोरया देखिला हो ॥ श्रम माझा हरला हो ॥ केलें विघ्नेशभजन ॥ तेणे नाशिलें मीतूंपण ॥१॥ यातायाती मी चुकलों ॥ चरणीं (पायी) तुझ्या विनटलों ॥२॥ घेतां नाम तुझे वाचें ॥ भय नाही रे दोषाचे१ (पापाचें) ॥३॥ न करतां तप२ तीर्थ ॥ कृपा केली गणनाथ ॥४॥ पूर्वपुण्य जोडी झाली ॥ भेटली गणराज माऊली ॥५॥ भाग्योदय थोर माझा ॥ शरण आलों मी गणराजा (महाराजा) ॥६॥ विनवी चिंतामणी दास ॥ अखंड देई भक्तिरस (प्रेमसुख) ॥७॥

१. काळाचे, २. तप दान तिर्थ

रविवार

॥ पद ५ ॥

अकळु अवतार कऱ्हे पाठारी ॥ ब्रह्मकमंडलु गंगाऽ ॥ रहिवास तयें तिरीं ॥ भीमकुंड गणेशतीर्थ ॥ तेथिल महिमा थोर ॥ तेथें केलिया पै स्नानऽ ॥ कर्मा (दोषा) नाही ऊरी ॥१॥ जय जय जय जय जय जय लंबोदरा ॥ सकळा सिध्दीचा तूं दाताऽ होशील विघ्नहरा (मोरेश्‍वरा) ॥ ध्रु० ॥ तुझें केलिया भजन (पूजन) चुकतिल येरझारा । तूं हो भक्तजनवत्सलऽ कृपाळू (दयाळू) बा मोरेश्‍वरा ॥२॥ भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीसी ॥ चारी द्वारें केलिया मुक्ति होय ॥ चारी दिवस उपवासऽ करोनियां चारि पाहे ॥ एक निष्काम करिती सायुज्यता होय ॥ एक कामना इच्छिती इच्छाफळ (पूर्वफळ) देत आहे ॥३॥ पूर्वद्वारीं ती मांजराई आदिशक्ति माया ॥ दक्षिणद्वारीं ती आसराईऽ भवानी मोहनमाया ॥ पश्चिमद्वारीं ती वोझराई माता वंदुनियां ॥ उत्तरद्वारीं होय मुक्तिऽ मुक्ताबाई देखिलिया (पाहिलीया) ॥४॥ महाद्वारी ती कृपाळू माता गवराई ॥ दृष्टिसन्मुख जननीऽ जवळी उभा भैरवभाई ॥ वृक्ष उत्तम वामभागीं आदिस्थान तये ठाई ॥ वृंदावनीचा महिमाऽ तो मी वर्णू (बोलू) काय ॥५॥ ऐसा परिवार सहित मयूरपुरी (गांवी) आहे ॥ भक्त येतील यात्रेसीऽ तयांचे चित्त (मन) पाहे ॥ मोरया गोसावी दास तूझा तुज नित्य (जवळी आहे) ध्याये ॥ प्रतिमासी दर्शनऽ लोटांगणी (येतो आहे) जाये ॥ जय जय ० ॥६॥

रविवार

॥ पद ६ ॥

चरणी लावूनी तारी तूं कृपावंत (दयावंता) रे ॥ जडजीव तुज नेणती सर्वथा ॥ भूमिभार शरीर जाईल वृथा ॥ दीनवत्सल (भक्तवत्सल) तारी तूं गणनाथा रे ॥१॥ तुझे निजरूप लक्षिता नयनी ॥ महादोष हरती तत्‌क्षणी रे ॥ ॠषिमुनि ध्याती तुज लागोनि ॥ तुझे नाम दुर्लभ चिंतामणी रे ॥२॥ तुझ्या चरणी मज झाला विश्वास ॥ झणी धरशील मज तूं उदास रे । तुझे रुप (नाम) ध्यातो अहर्निशी ॥ चुकवी आयागमन तोडी पाशरे ॥३॥ अष्ट महासिद्धी वोळंगती तुझे पायी ॥ तुझा पार तो (तुझे गुह्य ते) बा न कळे वेदासी रे ॥ मोरया गोसावी योगी हा पुण्यराशी ॥ नामसंकीर्तन अखंड मानसी ॥ चरणी० ॥४॥

रविवार

॥ पद ७ ॥

अहो गणराजचरणी माझे लुब्धलेसे मन ॥ पहावया निजरुप द्यावें भक्तीचे अंजन ॥ समदृष्टि झालिया जीवा होईल समाधान ॥ न बोले लटके विघ्नराजा तुझी आण रे ॥१॥ अहो मोरेश्वरभजनी प्राण्या कां रे न रमसी ॥ अहो दुर्लभ हा नरदेह देही हित का न विचारिसी ॥ अहो यातायाती भोगून व्यर्थ येरझार भागसी ॥ अहो त्यजुनी कामक्रोध शरण जाई सद्‌गुरुसी ॥२॥ अहो निरसुनि अहं सोहं विघ्नराजा (मोरेश्वरा) शरण जावें ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वांर्थी भजावे ॥ अहो जप तप अनुष्ठान न लगे साधन करावे ॥ अहो अखंड मोरेश्वरध्यान ह्रदयी धरावे ॥३॥ भजतां मोरेश्वर आम्हा देह सार्थक झाले ॥ अहो न करिता सायास आम्हा ब्रम्ह सांपडले ॥ मोरया गोसावी - गुरूकृपे आम्हा निजरूप जोडलें ॥ विनवी चिंतामणो गोसावी आम्हा निजसुख पावले हो ॥४॥
टीप - ’अहो’ हा शब्द प्रति साथीचे वेळी म्हणावा -

रविवार

॥ पद ८ ॥

(टीप - प्रत्येक कडव्याची सुरूवात ’अहो’ ने करावी. )

सखि सांगे सखे प्रति (अहो) स्वप्न देखिले रात्री ॥ शेंदूरचर्चित मूर्ति देखिली डोळा बाप ॥ तयावरि पुसे बाळा (अहो) कैसा भासला डोळा ॥ तुजप्रति सांगे वेळो वेळा प्राणसखये ॥१॥ एकदंत लंबोदर (अहो) कासे पितांबर ॥ भाळी मनोहर शोभला टिळा (त्याचे) ॥ सुंदर नयन दोन्ही (अहो) कुंडले शोभती कानी ॥ रत्न (हिरे) माणिक जोडुनि माथा मुकुट शोभे ॥२॥ परशु कमळ करी (अहो) मोदक पात्रभरी ॥ अंकुश शोभे करी वरदहस्त (त्याचे) ॥ सर्वांगी सुगंध (अहो) दोंदावरीं नागबंध ॥ विद्या चतुर्दश आनंद करिती तेथे ॥३॥ जडित सुलक्षण (अहो) नवरत्न भूषण ॥ बाहु बहिवट कंकण शोभती करी ॥ नानापरिचे पुष्प जाति (अहो) जाई जुई शेवंती ॥ चाफे मोगरे मालती कंठी रुळती माळा ॥४॥ चरण वाकी तोडरू (अहो) घागऱ्या झणत्कारू ॥ तये ठायी आधारू भक्तजना बाप ॥ मोरया गोसावी दास तुझा (अहो) करितां देखिला पूजा ॥ देखूनि पुरला माझा मनोरथ बाप ॥५॥ ध्रु०॥

रविवार

॥ पद ६७ ॥

उध्दरिलें जीव नकळे तुझा महिमा ॥ म्हणुनि तुझिया नामा शरण आलों बाप ॥१॥ अहो जडजीव तारिले संख्या नाहीं त्यासी ॥ आस तूं आमची पुरवी देवा बाप ॥२॥ अहो भवार्णवीं बुडतों धावे धावुनियां ॥ तेथील यातना काय सांगू (बोलूं) बाप ॥३॥ आहे यातनेचें भये लागलों कांसे ॥ न धरी तूं उदास दीना (दासा) लागी बाप ॥४॥ आहे तुझिया नामस्मरणें पापे झालीं दहन ॥ रात्रंदिवस चिंतन आहे मज बाप ॥५॥ अहो तुझिया चरणकमळी मन माझे लुब्धलें ॥ दास चिंतामणि विनवितसे बाप ॥६॥

रविवार

॥ पद ६८ ॥

नलगे गोरांजन नलगे वनसेवन ॥ नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥१॥ नलगे ध्यान मुद्रा समाधी आसन ॥ नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥२॥ नलगे कला तर्क नलगे ब्रम्हज्ञान ॥ नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥३॥ नलगे मंत्रशक्ती दैवतपूजन ॥ नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥४॥ मोरया गोसावी योगी स्मरे गजानन ॥ नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥५॥

रविवार

|| खंडोबाचे पद ||

दिव्य मूर्ति महिपती ये ये हा देखिलें दृष्टी ॥ सुवर्णवर्ण शोभायमान हळदीच्या गात्री ॥१॥ जय जय मल्हारी ये ये हा मार्तंड भैरवा ॥ ब्रह्मादिक उभे सनकादिक पुढे करताती सेवा ॥ध्रु०॥ शामकर्ण अश्‍वारूढ ये ये हा होऊनी निजमंत्री ॥ डावे हाती भंडाराचे घेऊनी सत्पात्री ॥२॥ म्हाळसा पृष्ठी घेऊनी ये ये हा हा नवरा शोभे ॥ भंडार उधळती येळकोट उभे ॥३॥ शिरी बिल्व पत्रे माळा ये ये हा पुष्पाची प्रभा ॥ बाशिंगाला शोभा आली माळांच्या गर्भा ॥४॥ अनेक दैत्य वधुनी घाली ये ये हा पायी तोडरु ॥ पीत वस्त्रावरी माळा दिसे अलंकारु ॥५॥ धावा करिता धांव घेसी ये ये हा भक्त सुखकारु ॥ जारण मारण स्तंभन याचा करिसी संहारू ॥६॥ खड्‌ग उजवे हाती ज्याच्या ये ये हा तीक्ष्ण लखलखीत ॥ श्‍वाने घेउनी समागमे चाले दुडदुडीत ॥७॥ वाघ्या मुरळ्या उभया पुढे ये ये हा स्तवीत समस्त ॥ कामार्थाचे मनोरथ स्वामी पुरवितो ॥८॥ कुलस्वामी माझा होऊनी ये ये हा कुटुंब रक्षीसी ॥ जेजुर गडावरी राहुनी प्रताप मिरवीसी ॥९॥ निदान समयी तुजला स्तविता ये ये हा आरिष्ट वारीसी ॥ आरती हाती घेऊनी विघ्नेश्‍वरे स्तविलासी ॥१०॥ जयजय मल्हारी ये ये हा मर्तंड भैरवा ॥ ब्रह्मादिक उभे सनकादिक पुढे करिताती सेवा ॥११॥

रविवार

॥ लळीत २॥

आजि आनंद आनंद ॥ मज भेटला एकदंत ॥ ध्रु. ॥ धन्य दिवस सोनियाचा ॥ पाहु देव हा देवांचा ॥ आजि. ॥१॥ आनंद झालासे मही ॥ नाम जपा सकळही ॥ मोरया मोरया घोष करितां नासती क्लेश ॥आज.॥ ॥२॥ जन्मफेरे चुकावया ॥ नाम जपा रे मोरया ॥ भवसिंधु तरावया ॥ व्दारें जाऊं करावया ॥ आज. ॥३॥ महायात्रेचा आनंद ॥ मोरेश्‍वरीं ब्रह्मानंद ॥ टाळ घोषाच्या गजरें ॥ रंगी नाचूं बहु आदरें ॥ आज. ॥४॥ चिंतामणी मायबापे ॥ दाखविलें आपुले कृपें ॥ प्रतिमासीं दर्शन ॥ चुकवी जन्म मरण ॥ आज आनंद आनंद ॥ मज भेटला ॥५॥

रविवार

॥ लळीत ३ ॥

आजि एक धन्य दिवस झाला हो माये ॥ गजाननरूप दृष्टी भासत आहे ॥१॥ अहो न गमे नगमे माझ्या मोरयाविण ॥ अहो गजानन मायबाप आम्हा जोडला ॥ मोरया गोसावी योगी चरणीं विनटला ॥ अहो न गमे न गमे मझ्या मोरयाविण ॥ अहो एक एक क्षण (पळ) जाई युगासमान ॥ न गमे न गमे माझ्या मोरयाविण ॥२॥

रविवार

॥ आरती रविवारची ॥

कऱ्हेच्या पाठारी नांदे मल्हारी ॥ रहिवास केला कनक शिखरीं ॥ अर्धांगी शोभे म्हाळसा सुंदरी ॥ प्रीती आवडली बाणाई धनगरीण ॥ जयदेवजयदेवजय (श्री) म्हाळसापती ॥ आरती (भावार्ती) ओवाळू तव चरणाप्रती ॥ जयदेवजयदेव ॥१॥ कनकपर्वत तुझा दृष्टी देखिला ॥ उल्हास झाला सकळा भक्‍ताला ॥ तयासी वाटे पैं दिनकर उगवला ॥ तयें ठायी अवतार देवा त्वां धरिला ॥ जयदेव० ॥२॥ कुळस्वामी सकळांचा मल्हारी हौसी ॥ चुकलिया भक्‍ता (दासा) शिक्षा लाविसी ॥ त्राहि त्राहि म्हणुनी चरणा (पाया) लागलो ॥ क्षमा करी अपराध तुज बोलिलो ॥ जयदेव ॥३॥ तुझे उग्र रूप सकळिक देखिले ॥ भय तया वाटता अभय त्वां दिधलें ॥ सकळा जनांचे भय फिटलें ॥ येऊन चरणा (पाया) पाशी तुझिया लगले ॥ जयदेव० ॥४॥ त्रिशूळ डमरू खड्‍ग हस्ती घेतलें ॥ वाम हस्ती कैसे पात्र शोभलें ॥ मणिमल्ल दैत्य चरणी (पायी) मर्दिले ॥ थोर भाग्य (पुण्य) त्याचे चरणी ठेविले ॥ जयदेव० ॥५॥ प्रचंड दैत्य वधुनी आनंद झाला ॥ सकळा जनांचा (भक्‍तांचा) होशील दातारू ॥जयदेव० ॥६॥ नित्य आनंद होतसे सोहळा ॥ भंडार उधळण साजे तुजला ॥ भक्‍तजन शरण येती तुजला ॥ त्यांच्या कामना पुरविसी अवलीला ॥ जयदेव० ॥७॥ मोरया गोसावी मज ध्यानी मनी ॥ तयाच्या कृपेने (प्रसादे) वर्णिले तुज ध्यानी ॥ आणिक वर्णावया शिणली ही वाणी ॥ दास मोरयाचा म्हणजे चिंतामणी ॥ जय० ॥८॥

रविवार

आरती शेवट

(या आरतीचे वेळी श्रीमहाराज यांनी पंचारती ओवाळावयाची असते)

झाली पूजा उजळू आरती ॥ भक्‍तिभावें पूजा करु विघ्नेशी ॥ पूजेचा आरंभ करितो कुसरी ॥ कैसी पूजा तुझी न कळे अंतरी ॥ १ ॥ जयदेब जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावे तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव ॥ध्रु०॥ उजळिले दीप मनोमानसी ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ पूर्व पुण्य माया रचिली कुसरी ॥ भक्‍तिभावें तुज धरिले अंतरी ॥ जयदेव०॥ २ ॥ प्रपंचाची गती न कळे लौकिकी ॥ किती भोग भोगू विपरीत ध्याती ॥ म्हणुनी तुज शरण येतो (आलों) प्रतिमासी ॥ ऐसा भक्तिभाव निरोपी तुजसी ॥ जयदेव० ॥ ३ ॥ समर्थासी बोलणे नकळे मतीसी ॥ ऐसा सदोदित देखिला भक्‍तिसी ॥ मोरया गोसावी म्हणे तुजसी ॥ टाकिले वनवासी कणवाचे व्दारी ॥ जयदेव०॥ ४ ॥ अर्चन करूनि तुम्हा केली आरती ॥ सुखे निद्रा (मोरया) करी तू मंगलमूर्ती ॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्‍तिभावें तुझे चरण ह्रदयी ॥ जयदेव जयदेव ॥५॥Marathi_text | by Dr. Radut