Jump to Navigation

अष्टविनायक लिंक

सर्व अष्टविनायक स्थाने

स्वस्तिश्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम्‌ ।
बल्लाळं मुरुडं विनायक मढं चिंतामणी थेवरम्‌ ।
लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्‍नेश्वरं ओझरम्‌ ।
ग्रामो रांजण संस्थित: गणपति: कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌

१. श्रीमयूरे‍श्वर मोरगांव

२. श्रीसिद्धिविनायक सिद्धटेक

३.श्रीबल्लाळेश्‍वर पाली

४. श्रीवरदविनायक महड

५. श्रीचिंतामणी थेऊर

६. श्रीगिरिजात्मज लेण्याद्री गणपती

७. श्री विघ्नेश्वर ओझर

८. श्रीमहागणपती रांजणगाव

अष्टविनायक नकाशा:


Marathi_text | by Dr. Radut