श्रीक्षेत्र चिंचवड मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक कार्यक्रम

दर्शनाच्या वेळा

मंगलमूर्ती वाडा - श्रीमंगलमूर्ती व कोठारेश्वर
दर्शनाच्या वेळा: सकाळी ५ ते रात्रो १०:०० वाजेपर्यंत

श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी संजीवन समाधी मंदिर
दर्शनाच्या वेळा: सकाळी ५ ते दुपारी १, दुपारी ४:३० ते रात्रो १० वाजेपर्यंत.

मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक कार्यक्रम:

सकाळी: देव उठवणे, प्रक्षालन पूजन
सकाळी: अभिषेक, गाणे, नैवेद्य
दुपारी: मध्यान्हपूजा, महानैवेद्य
सायंकाळी: गायन सेवा
रात्री: सायंपूजा, मंत्रपुष्प, धूपारती, देव झोपविणे

मंदिरातील नैमित्तिक कार्यक्रम

१) मंदिरातील रोजच्या कार्यक्रमाशिवाय विनायकी चतुर्थी, एकादशी या दिवशी मोठी धुपारती, प्रसंगी भजन, कीर्तन, व्याख्यान, प्रवचन इत्यादी.
२) प्रत्येक संकष्टीला लघु-धूपारती आणि महाप्रसाद असतो

भाविकांसाठी मंदिरातील सोयी व व्यवस्था :

आभिषेक:

भाविकांसाठी दर चतुर्थीस देवस्थानतर्फे अभिषेक केले जातात. अभिषेकासाठी संस्थेच्या कार्यालयामधे निधी जमा करुन त्याची पावती दिली जाते. अभिषेक झाल्यावर भाविकांना पोस्टाने प्रसाद पाठवला जातो.

प्रसाद:

देवस्थानतर्फे प्रसादाचे काजू, शेंगदाणा यांचे लाडू व आंब्याचे मोदक उपलब्ध आहेत.

देणगी:

मंदिर परिसरातील चिंचवड देवस्थानच्या कार्यालयात रोख, वस्तुरूपाने अथवा धान्य स्वरूपात देणगी स्वीकारली जाते. भाविकांनी सोन्या चांदीच्या वस्तू कार्यालयात जमा करुन रीतसर पावती घेऊन जावी.

अन्नदान:

अन्नदानासाठी ज्या भविकांना विशेष देणगी देण्याची इच्छा आहे त्यांनी धान्य, वस्तू अथवा रोख रक्कम या स्वरुपात आपली देणगी संस्थानच्या कार्यालयात जमा करुन पोहोच पावती घ्यावी.