श्रीक्षेत्र थेऊर मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक कार्यक्रम

दर्शनाच्या वेळा:

सकाळी ५ ते रात्रो १०:०० वाजेपर्यंत
(रात्री १० ते पहाटे ५ पर्यंत मंदिरात प्रवेश करता येत नाही)

मंदिरातील दैनंदिन धार्मिक कार्यक्रम:

सकाळी ५ वाजता: देव उठवणे, प्रक्षालन पूजन
सकाळी ७:३० वाजता: षोडशोपचार पूजा, पंचसूक्‍त
दुपारी १२ वाजता: पंचोपचार पूजा, महानैवेद्य
रात्री ८:३० वाजता: पंचोपचार पूजा, दूध भाताचा नैवेद्य

भाविकांसाठी मंदिरातील सोयी व व्यवस्था :

आभिषेक:
भाविकांसाठी दर चतुर्थीस देवस्थानतर्फे अभिषेक केले जातात. अभिषेकासाठी संस्थेच्या कार्यालयामधे निधी जमा करुन त्याची पावती दिली जाते. अभिषेक झाल्यावर भाविकांना पोस्टाने प्रसाद पाठवला जातो.

प्रसाद:
देवस्थान तर्फे प्रसादाचे काजू, शेंगदाणा यांचे लाडू व आंब्याचे मोदक उपलब्ध आहेत.

महाप्रसाद:
मंदिर परिसरात भाविकांसाठी चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट तर्फे सकाळी १२ ते दुपारी २ पर्यंत महाप्रसादाची सोय आहे. संध्याकाळी अन्नसत्र सुविधा उपलब्ध नाही.

राहण्याची सोय:
भाविकांसाठी देवस्थानचे एकूण नऊ डबल रूमस्‌ ॲट्‌याचड्‌ संडास बाथरूम अशी व्यवस्था असलेले प्रशस्त भक्त निवास आहे. भक्तनिवासाची वेळ सायंकाळी ७ ते सकाळी ७ पर्यंत आहे. भक्त निवासाचे आरक्षण (बुकिंग) आगाऊ अथवा फोनवर केले जात नाही. रात्री १० ते पहाटे ५ पर्यंत मंदिरात प्रवेश करता येत नाही.

इतर सोयी:
मंदिर परिसरात देवस्थानतर्फे पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याची अत्याधुनिक व्यवस्था केलेली आहे. पाण्याच्या मशीन मधून एक रुपयामध्ये एक बाटली शुद्ध पाणी मिळते.

देणगी:
मंदिर परिसरातील चिंचवड देवस्थानच्या कार्यालयात रोख, वस्तुरूपाने अथवा धान्य स्वरूपात देणगी स्वीकारली जाते. भाविकांनी सोन्या चांदीच्या वस्तू कार्यालयात जमा करुन रीतसर पावती घेऊन जावी.

अन्नदान: अन्नदानासाठी ज्या भाविकांना विशेष देणगी देण्याची इच्छा आहे त्यांनी धान्य, वस्तू अथवा रोख रक्कम या स्वरुपात आपली देणगी देवस्थान ट्रस्टच्या कार्यालयात जमा करुन पोहोच पावती घ्यावी.