Astvinayak

सर्व अष्टविनायक स्थाने

स्वस्तिश्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम्‌ ।
बल्लाळं मुरुडं विनायक मढं चिंतामणी थेवरम्‌ ।
लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्‍नेश्वरं ओझरम्‌ ।
ग्रामो रांजण संस्थित: गणपति: कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌

१. श्रीमयूरे‍श्वर मोरगांव         २. श्रीसिद्धिविनायक सिद्धटेक        ३.श्रीबल्लाळेश्‍वर पाली         ४. श्रीवरदविनायक महड        ५. श्रीचिंतामणी थेऊर        ६. श्रीगिरिजात्मज लेण्याद्री गणपती        ७. श्री विघ्नेश्वर ओझर         ८. श्रीमहागणपती रांजणगाव

अष्टविनायक नकाशा: