नियम आणि अटी

प्रतिलीऱ्याधिकार

www. chinchwaddeosthan.org पाहण्यासाठी धन्यवाद.

या वेब साईट वरील माहिती पाहण्यासाठी अटी व नियम बंधनकारक आहे. सदरील माहितीमध्ये बदल झाल्यास चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट याला जबाबदार राहणार नाही. या वेब साईट वरील माध्यमातून येणाऱ्या वायरस जर आपल्या संगणकाला अथवा त्यावरील डेटा, इतर माहिती, साधने यांचे नुकसान झाल्यास चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट जबाबदार राहणार नाही. वरील नियम अमान्य असल्यास आपण बाहेर पडू शकता.

सर्व नियम आरक्षित आहेत

विश्वस्त मंडळ

चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट, मंगलमूर्ती वाडा, चिंचवडगाव, पूणे, महाराष्ट्र, ४११०३३.