chinchwad-inner-banner-left-img

सनदापत्रे

chinchwad-inner-banner-right-img

सनदापत्रे

chinchwad-inner-banner-mobile-img

थेऊर सनदापत्रे

श्री चिंतामणी थेऊर हे पुराण प्रसिद्ध जागृत देवस्थान छत्रपती श्री शाहू महाराज यांनी पूजा,नैवेद्य व उत्सवासाठी चिंचवडकर देवांना इनाम दिल्याची सनद.

छत्रपती शाहू महाराजांनी चिंचवडकर श्री देवांना थेऊर गावची दुतर्फा इनामाची सनद.

chinchwad-leave-img-divider
मराठी english