chinchwad-inner-banner-left-img

सनदापत्रे

chinchwad-inner-banner-right-img

सनदापत्रे

chinchwad-inner-banner-mobile-img

सनदापत्रे

सरदेशमुखाचा अजहती (प्रतिनिधि) ज्योत्याजी केसरकर यांचे सरदेशमुखी कडील राजश्री धोंडो मल्हार यांस पत्र,
चिंचवडकर देवांना मोरगाव, चिंचवड, थेऊर, रावेत, चिखली, भोसरी, चऱ्होली, अऊंध, बाणेरे, माण, चिंचोली वाकड, आंबी, पिरंगुट, सुदउंबरे व कडधे अशी एकूण १६ गावे इनाम असून आपण त्या गावांवर सरदेशमुखी(Tax) घेऊ नये.

chinchwad-leave-img-divider
मराठी english