आरती आरती ३

मंगलमूर्तिराजा नमियेला देव मनोमय एकचित्ते ।
ऐसा धरुनिया भाव मोरया प्रसिध्द हा ।
त्रयलोकींचा राव पुरवितो मनकामना ।
कैवल्य-उपाव जय देवा विघ्नराजा ॥१॥

नमो गौरीआत्मजा आरती ओवाळीन ।
पावे चिंतिल्या काजा जय देवा विघ्नराजा ॥ध्रु०॥

अहो एकदा जाऊ यात्रे ।
एकदंत हा पाहू येउनि मयुरपुरी ।
अहो येऊनि ब्रह्मादिक ।
हरिहर हा राहे येउनि नाही जाणे ॥
येथे धरिला ठाव ॥ जय० ॥२॥

अहो ॠध्दिसिध्दि फळदायक ।
देवा तूचि गा होसी रक्षुनी चरणाप्रती ।
भय नाही तयासी रौरव कुंभीपाकी ।
भुक्ति मुक्ति तयसी रक्षूनि शरणागता ।
विघ्नराज तू होसी ॥जय०॥३॥

अहो चिंतिल्या चिंतमणी फळ इच्छिलें ।
देती चौव्दारी कष्ट१ करीती ।
एक कामना ध्याती चहुं युगी तूचि देवा ।
आदि वेदशास्त्रासि चतुर्मुखी वर्णी ब्रह्मा ।
कामधेनु आमुचि ॥जय०॥४॥

अहो तरुण वृध्द बाळ महाद्वारी ।
धावता तत्काळ सिध्दी त्यासी ।
भक्तवत्सल होसी तारक पूर्ण ब्रह्म ।
दृष्टि पाहे तूं आतां त्रयलोकी तुचि देवा ।
कल्पवृक्ष तू दाता ॥जय०॥५॥

अहो मोरया दास तुझा विप्र कुळीं ।
उत्तम मानसी नामे तुझे ।
तया पावले वर्म म्हणुनी या विश्‍व मुखी ।
पूर्ण पाहता ब्रह्म महाराज देव धन्य ।
नाही जाणता नेम ॥ जयदेवा० ॥६॥

divider-img
मराठी english