आरती आरती ४

अहो अनुपम्य दिव्य शोभा रविकोटी भ्रूकुटी त्रिपुंड रेखियेला ।
मृगनाभि लल्लाटी मुखप्रभा काय वर्णू ।
दिव्य कंदपकोटी कुंडले रत्‍नदीप्ति देवा कुंडले रत्‍नदीप्ति ।
पदक शोभे कंठीं । जयदेवा धुंडिराजा ।।१।।

जय मूष्कध्वजा आरती ओवाळिन ।
अभय वरद सहजा । जयदेवा धुंडिराजा । ध्रु।१।

अहो सुंदर मुक्तमाळा पुष्पहार रुळती आजानु बाहुदंड ।
बहिवट शोभती डुलती चारी भुजा ।
दशांगुले मिरवती आयुधें सहित देखा ।
देवा आयुधे साहित देखा ।
बाप मंगलमूर्ति । जयदेवा धु ।।२।।

अहो स्थूल हे दोंद तुझे वरी उटी पातळ विचित्र नागबंध ।
शोभे नाभिमंडळ चौदा विद्यांचे भवन ।
निर्मळ कसिला पीतांबर ।
देवा कसिला पीतांबर ।
वरी रत्‍न झळाळ । जयदेवा ।।३।।

मेखळा रत्नजडित जानु जंघा नागरा पोटऱ्या गुल्फ दोन्ही ।
अंदुवाकी साजिऱ्या तोडरू रुळताती ।
महाधाक असुरा पाउले काय वर्णू ।
देवा पाउले काय वर्णूं ।
तेजे लोपल्या तारा । जयदेवा ।।४।।

योगिया ध्यानी गम्य सिंहासनी गणपती उभ्या चारी शक्ती ।
सामवेद२ स्तविती घालिती विंजणवारे ।
वरी चवऱ्या ढाळिती गोसावी योगियाच्या मोरया गोसावी योगियाच्या ।
ध्यानीं मंगल मूर्ती । जयदेवा धुंडिराजा ।
जय मूष्कध्वजा ।।५।।

 

 

divider-img
मराठी english