पदे पद ४३

येई तूं धावण्या देवा माझ्या कुढावया ॥
(कोठे) गुंतलासि देवा (मज) हो विसरालासी ॥१॥

देवा पिडिलों मी संसारी ॥
दु:ख मायेच्या लहरी ॥
भोग झाले मज भारी हो येई वेगी ॥ २॥

करुणावचनीं विनवितो ॥
नाम तुझे रे मी मागतो ॥
आणिक नलगे मज काही हो तुज वाचोनी ॥३॥

सर्व आहे रे हे मिथ्या ॥
ठकले जन हे देखतां ॥
भ्रांति पडली त्या मूर्खा हो मायासंगे ॥४॥

माया संगतीची गोडी ॥
नलगे मज सर्व जोडी ॥
बापा तुज मी न सोडी हो कृपावंता ॥५॥

अवघे आहे दु:खमूळ ॥
देहे अहम हें समूळ ॥
चरण तुझे हे निर्मळ हो धरिले वेगी ॥६॥

विषय संगतीच्या फळें ॥
मज अंतर पडले ॥
त्रास उपजला या देही हो विषय नको ॥७॥

रात्रंदिवस घडल्या साठी ॥
अवघ्या गेल्या देवा कष्टी ॥
जन्मा येउनियां सृष्टी हो भार केला ॥८॥

काम क्रोध मद मत्सर ॥
यांची जाचणी बहु फार ॥
यांच्या भये रे विसरलों तुजलागी ॥९॥

जन्मी आहे दु:ख प्राप्ती ॥
शीण सांगावा म्यां किती ॥
कष्टविले मंगलमूर्ति हो क्षमा करी ॥१०॥

मागें तुज मी रे एक ॥
भक्ता तारी तूं अनेक ॥
चिंतामणी तुज ध्यातों हो अहर्निशी ॥ ११ ॥

divider-img
मराठी english