पदे पद ५६

खेळया

मयूरपुर क्षेत्री एक आहे दाता ।
तेथे चला जाऊं आता रे ।

दृढ भजन तुम्ही करा लवकरी ।
चुकविल तो संसारी रे ।

एकभाव धरूनी कामना टाकूनी पहा तया गणपती रे ।
धावुनी जाऊ तयाच्या ठायां तेथे नांदे (घेई) विसावा रे खेळया ।। १ ।।

तुष्टेल तो देईल बहुत होईल प्राण्या तुझे हित रे ।
दुष्टपणाची होईल धुणी न करिसी तप दान व्रत रे ।
न करावा सोस प्राण्या मायेच्या फुकट पडशील फासारे ।
तुझेच हित सांगतो बापा मोरेश्वर ध्यायी आतां रे खेळया ।। २ ।।

नामाविण तुज कसे करमते दिवस गेले तुझे व्यर्थ रे ।
मीतूपणाची करावी सांडी कमक्रोध नाडिले रे ।
देहे अहंकार टाका लवकरी याचा संग नका धरूं रे ।
याचेने संगे होईल पतन म्हणून टाकी निरसून रे खेळया ।। ३ ।।

मनोवृत्ति तुझी होती चंचल काय त्वां विचारिलें हित रे ।
विचारी मना कोठुनी आलों कुठवर आहे जाणे रे ।
ऐसा विचार तू विचारी मना त्वरित ध्यायी गजानना रे ।
तयाचे भजन तुम्हीं करा लवकरी संसार तुमचा तारी रे खेळया ।। ४ ।।

भाद्रपदमासी जाऊं यात्रेसी ।
शरण जाऊ विघ्नेशी रे ।

विघ्नेश भजन ज्या प्राण्या घडलें ।
तयाचे सार्थक झालें रे ।

भजना तुम्ही अंतर न करावा संसार तुमचा नोव्हे रे ।
चिंतामणी म्हणे मज जोडी झाली गणराज पाउले रे खेळ्या ।। ५ ।।

divider-img
मराठी english