पदे पद ६४

अहो चला रे सखयांनो ॥
जाऊ मोरेश्वरा ॥
पाहू त्या सुंदरा मोरयासी ॥१॥

आम्ही गेलो मोरेश्वरा ॥
देव देखिला मोरया ॥
सेंदूर डवडविला घवघवीत ॥२॥

अहो घवघवीत रूप ॥
रूप देखिलें (पाहिलें) म्यां डोळा ॥
त्याच्या पाया वेळोवेळा लागू आता ॥३॥

अहो आता एक करु ॥
जाऊ मोरेश्वरा ॥
त्याचे ध्यान धरू रात्रंदिवस ॥४॥

अहो रात्रंदिवस जप ॥
जप करू मोरयाचा ॥
सकळ सिध्दींचा (बुध्दीचा) हाचि दाता ॥५॥

अहो दातारू आमुचा ॥
होशिल (मोरेश्वरा) विघ्नहरा ॥
लिंबलोण करा मोरयासी ॥६॥

अहो मोराया हो माझी ॥
माझी मंगलाची निधी ॥
त्रिभुवन वेधी लावियेलें ॥७॥

अहो लावियेले आम्हां ॥
आपुली ही सोय ॥
मोरया गोसावी दास तुझा ॥८॥

divider-img
मराठी english