पदे पद ६६

मोरया तूं जनक हो ॥
कृपाळू (दयाळू) तूं आमुची म्हणवुनी ॥
दुरुनी आलों तुज बा टाकुनी हो ॥
कृपा करी ( दया करी ) या दीना अनाथा लागुनी ॥१॥

तुझे (तुमचे) आदिस्थान मोरेश्‍वरी हो ॥
अष्टमहासिध्दी उभ्या हो तुमचे व्दारी ॥
तुम्हां (तुमचे) येणे झाले येथवरी ॥
चिंचवड पुण्य हो क्षेत्र भारी ॥२॥

पवनगंगा आहे हो सुस्थळ ॥
अनुष्ठानयोग्य तें र्निमळ ॥
गोसावी तुझा अंश तो (हा) केवळ ॥
अनुष्ठान करितो सोज्वळ ॥३॥

दर्शन (स्मरण) मात्रे होतसे पावन हो ॥
सकळा कर्माचे (पापाचे) दहन ॥
एवढे थोर तुमचे महिमान हो ॥
गोसाव्यासी लाधले (मोरयासीं जोडलें) निधान ॥४॥

तुझे (तुमचे) ध्यान धरूनियां एक हो ॥
सकळिक टाकिला लौकिक ॥
विनटलो चरणी निकट हो ॥
मोरया गोसावी दोन्ही एक ॥५॥

मोरया तूं जनक जननी हो ॥
कृपाळू (दयाळु) तूं आमुचा म्हण‍उनी ॥
तुझा छंद (वेधू) रात्रंदिवस मनी हो ॥
कृपा (दया) करी या दीना (अनाथा) लागुनी ॥६॥

divider-img
मराठी english