पदे पद ६७

उध्दरिलें जीव नकळे तुझा महिमा ॥
म्हणुनि तुझिया नामा शरण आलों बाप ॥१॥

अहो जडजीव तारिले संख्या नाहीं त्यासी ॥
आस तूं आमची पुरवी देवा बाप ॥२॥

अहो भवार्णवीं बुडतों धावे धावुनियां ॥
तेथील यातना काय सांगू (बोलूं) बाप ॥३॥

आहे यातनेचें भये लागलों कांसे ॥
न धरी तूं उदास दीना (दासा) लागी बाप ॥४॥

आहे तुझिया नामस्मरणें पापे झालीं दहन ॥
रात्रंदिवस चिंतन आहे मज बाप ॥५॥

अहो तुझिया चरणकमळी मन माझे लुब्धलें ॥
दास चिंतामणि विनवितसे बाप ॥६॥

divider-img
मराठी english