पदे पद ६८

नलगे गोरांजन नलगे वनसेवन ॥
नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥१॥

नलगे ध्यान मुद्रा समाधी आसन ॥
नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥२॥

नलगे कला तर्क नलगे ब्रम्हज्ञान ॥
नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥३॥

नलगे मंत्रशक्ती दैवतपूजन ॥
नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥४॥

मोरया गोसावी योगी स्मरे गजानन ॥
नामाचे कारण भेटी देई बाप ॥५॥

divider-img
मराठी english