पदे पद ६९

(एकादशीस म्हणावयाचे पद)

माझी मयुरपुरी हीच पंढरी ॥
नाम गर्जे अंबरी ॥ध्रु०॥

माझी विठ्ठलमूर्ती देवळांत ॥
शोभे शेदुरचर्चित ॥

अहो दुर्वांकुर तुळसी दळ ॥
शोभे शिरीं अद्‍भुत ॥
माझी म. ॥१॥

आहे शुंडादंड कटीवरी ॥
शोभे हाताच्या परी ॥

भक्‍तिभाव दृढ धरी ॥
पाय तया विटेवरी ॥
माझी म. ॥२॥

अहो रुक्‍मिणी राधा सिध्दी बुध्दी ॥
वरी चवऱ्या ढाळिती ॥

अहो नित्य भेटि देउनिया ॥
दिधली भक्‍तांच्या आधि ॥
माझी म. ॥३॥

ब्रह्म कमंडलू भीम गंगा ॥
गणेशतीर्थ चंद्रभागा ॥

अहो तेहतिस कोटी देव येती ॥
नित्य स्नानाच्या योगा ॥
माझी म. ॥४॥

अहो भैरव भाई पुंडलीक ॥
कल्पवृक्ष कळंबक ॥

अहो विघ्नेश्‍वर दास बोले ॥
सूक्ष्म गाईचा (पाईचा) रक्षक ॥
माझी मयुरपुरी हीच पंढरी ॥
नाम गर्जे अंबरी ॥५॥

divider-img
मराठी english