पदे पद ७१

भीमातटीं स्थळ भूमि सिध्दटेक ॥
तेथे प्रकट झाला सिध्दिविनायक ॥१॥

महाविष्णु प्रति धरिला अवतार ॥
सकळ देवांचा तूं हो ज्येष्ठराज ॥२॥

गणेशमंत्र जप केला हो विष्णूनें ॥
त्याची कार्यसिध्दी हो झाली तेथें ॥३॥

मधुकैटभ दैत्य वधिला तत्क्षणीं ॥
ऐसा प्रताप गणेश नामाचा ॥४॥

महासिद्ध स्थळ नांदे विनायक ॥
करी भक्‍ताची सिध्दी निरंतर ॥५॥

ध्याये मोरया गोसावी ॥
तेणें आम्हा जोडले गणराज ॥‍६॥

त्याचे जगन्नाथ विनवी गजानन ॥
त्यासी देई नाम ध्यास हो एकरूप ॥७॥

divider-img
मराठी english