लळीत लळीत २

आजि आनंद आनंद ॥
मज भेटला एकदंत ॥
ध्रु ॥

धन्य दिवस सोनियाचा ॥
पाहु देव हा देवांचा ॥
आजि ॥ १ ॥

आनंद झालासे मही ॥
नाम जपा सकळही ॥
मोरया मोरया घोष करितां नासती क्लेश ॥
आज ॥ २ ॥

जन्मफेरे चुकावया ॥
नाम जपा रे मोरया ॥
भवसिंधु तरावया ॥
व्दारें जाऊं करावया ॥
आज ॥ ३ ॥

महायात्रेचा आनंद ॥
मोरेश्‍वरीं ब्रह्मानंद ॥
टाळ घोषाच्या गजरें ॥
रंगी नाचूं बहु आदरें ॥
आज ॥ ४ ॥

चिंतामणी मायबापे ॥
दाखविलें आपुले कृपें ॥
प्रतिमासीं दर्शन ॥
चुकवी जन्म मरण ॥
आज आनंद आनंद ॥
मज भेटला ॥ ५ ॥

divider-img
मराठी english