लळीत लळीत ३

आजि एक धन्य दिवस झाला हो माये ।।
गजाननरूप दृष्टी भासत आहे ।।१।।

अहो न गमे नगमे माझ्या मोरयाविण ।।
अहो गजानन मायबाप आम्हा जोडला ।।
मोरया गोसावी योगी चरणीं विनटला ।।
अहो न गमे न गमे मझ्या मोरयाविण ।।२।।

divider-img
मराठी english