लळीत लळीत ५

पावे पावे एक वेळां ।।
तुज विनवितो दयाळा ।।
वाट पाहातो तुझी डोळा ।।
भेटि देई तू मजला ।।
ध्रु० ।।

ध्यान लागले लागले ।।
मन वेधले वेधले ।। १ ।।

तुझिया नामाचा मज भरवसा ।।
कधी तुज देखेन विघ्नेशा ।।
देह झाला उतावळा ।।
चरणी तुझ्या विनटला ।।
ध्यान लागले लागले ।। २ ।।

तू विघ्नांचा नायकू ।।
होशिल विघ्नांचा छेदकू ।।
देव नेणें मी आणिकु ।।
दीना कोण सोडविता ।।
ध्यान ला. ।। ३ ।।

तू त्रेलोक्यदाता चिंतामणीं ।।
दुजा नेणो त्रिभुवनी ।।
विनवी दास चिंतामणी ।।
तुझ्या वेधलो चरणी ।।
ध्यान लागले लागले ।।
मन वेधले वेधले ।। ४ ।।

divider-img
मराठी english