लळीत लळीत ६

पूजा अवसर झाला ।।
विघ्नराज संतोषला ।।
तुम्ही चलावे चलावे ।।
सुखे शेज-मंदिरासी ।।
ध्रु० ।।

मंचक घातला सुंदर ।।
वरि पासोडा पितांबर ।।
तु० च० ।। २ ।।

वरि सुमनाचे अरूवार ।।
वरि पहुडले विघ्नहार ।।
तु० च० ।। ३ ।।

सिध्दी बुध्दि दोही हाती ।।
विंझणवारे जाणविती ।।
तु० च० ।। ४ ।।

मोरया गोसावी दातार ।।
चिंतामणी दिधला वर ।।
तुम्ही चलावे चलावे ।।
सुखे शेज मंदिरासी ।। ५ ।।

divider-img
मराठी english