लळीत लळीत ७

एक चित्त करुनि मना ।।
नित्य ध्यायी गजानना ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।।
सकळ कारण जन्माचे ।। ध्रु॥

जे जे इच्छिसील मनी ।।
ते ते तुज देईल तत्‌क्षणी ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।। १ ।।

भुक्तिमुक्‍तीचे आरत ।।
ध्यारे मोरया दैवत ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।। २ ।।

आणिक कष्ट नको करू ।।
नित्य ध्यारे विघ्नहरू ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।। ३ ।।

येवढा महिमा ज्याचे पायी ।।
तो देव आम्हा जवळी आहे ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।। ४ ।।

मोरया गोसावी विनटला ।।
तेणे उपदेश सांगितला ।।
म्हणा नाम मोरयाचे ।।
सकळ कारण जन्माचे ।। ५ ।।

divider-img
मराठी english