लळीत लळीत ८

मोरेश्‍वरा तुज़ भेटवया लागुनी ।।
भक्त येती लोटांगणी ।।
फिटली डोळ्याची पारणी ।।
विघ्नहार देखिलीया ।। १ ।।

माझे मानस गुंतले ।।
चरणी तुझ्या लय पावले ।। ध्रु. ।।

योगिया मानस मनरंजना ।।
तुज स्मरले गजानना ।।
पावें मूषकवाहना ।।
कृपाळू बा मोरेश्वरा ।।
मा. च. ।। २ ।।

माझे अंतरिचे निज सुख ।।
मज भेटवा गजमुख ।।
क्षेम देउनिया सन्मुख ।।
त्रिविध ताप हरले ।।
मा. च. ।। ३ ।।

पैल कऱ्हेतिरी उभा राहे ।।
निजभक्ताची वाट पाहे ।।
वरद उभारूनि बाहे ।।
अभय वरद देत आहे ।।
मा . च. ।। ४ ।।

मोरया गोसावी योगी बोलती ।।
सत्य साक्ष गणपती ।।
भेटी देउनी पुढती पुढती ।।
शरणांगता नुपेक्षिसी ।।
माझें मानस गुंतले ।।
चरणी तुझ्या लय पावले ।। ५ ।।

divider-img
मराठी english